100% biobased woning (NL)

 

Eerste 100% biobased (moderne) woning in Nederland? ( en Europa?).

De bouw van een modern 100% biobased huis (incl fundering) , tevens ‘0-materiaalwoning’ omdat de materialen voor het huis terug groeien in de bijbehorende ‘tuin’ , en voor die onderdelen die bij oplevering nog niet biobased waren, een exploitatie als biobased ontwikkelcentrum en productie voor deze onderdelen, samen met studenten en markt partijen

.100 pct biobased house design 2  IMG_0591

Dat is in het kort het Project MAXergy huis. Dat zou in de Wijk van Morgen komen, een real life lab omgeving van Hogeschool Zuyd, maar is buiten de business case gevallen. Gezocht wordt een nieuwe locatie , voor een vergelijkbaar project ism marktparijen..

Het ontwerp voor DWVM, kwam van studenten . De eisen waren:

  • 0-energie of beter

  • 100 % Biobased- nieuw- materiaal

  • installatiearm ontworpen

  • Minimaal landgebruik

Hun winnende ontwerp, na wat aanpassingen kwam op 82 % biobased materiaal qua gewicht. Voor de resterende onderdelen dient een oplossingen gezocht te worden. Deels zijn die er al, zie onderaan.

Uiteraard, hernieuwbaar, maar dat is alleen hernieuwbaar als het ook hernieuwd wordt… dus er hoort een tuin bij waar de gebruikte materialen teruggroeten tot de schade hersteld is, de voorraad weer aangevuld . Studenten van de HAS in Den Bosch hebben hiervoor een plan gemaakt, met teeltrotatie en al. In principe kan het zo worden uitgevoerd en aangeplant.

Doel van dit project is natuurlijk niet alleen een woning bouwen, maar:

1 verkenning markt : wat is wel wat is niet mogelijk cq leverbaar?

2 studenten kennis laten maken met alternatieve oplossingen.

3 demonstratie van producten op de markt.

4 creëren van een referentiewoning: welke indicatoren zijn haalbaar.

5 berekenen en demonstreren landbeslag door biobased productie voor de woning .

6 creëren van een basis voor een kenniscentrum biobased bouwen.

7 innovatieplatform voor biobased bouwproductontwikkeling

DSCN2060

fundering: Het project kende een fundering van houten kolommen in stalen voeten op stelcon platen. Het staal en beton is natuurlijk niet biobased. Een proef met een nieuw type fundering op het terrein is succesvol, het betreft een mengsel van grond en leem, opgesloten in geotextiel, dt onder druk een harde plaat wordt. De zettingen ondre proefbelasting blijken prima te voldoen.

De zoektocht naar biobased bouwproducten is actief ingezet met de organisatie van keten bijeenkomsten, ism met oa Wageningen universiteit, greenport Venlo en anderen, en voor enkele bijzondere onderdelen is een 3D printen projecten met studenten van Zuyd opgezet, op basis van biobased grondstoffen.

Het gebouw krijgt een gevel van dunne film amorfe zonnecellen, om tevens 0-energie te kunnen zijn. Die zonnecellen zijn nu nog niet biobased, maar in Organext, een onderzoeksproject van Zuyd met RWTH, TUE en anderen gewerkt aan de ontwikkeling van een organische zonnecel.

Contact : Ronald Rovers, +31 6 45064180

 

 

 

Share

0-impact built environment -home